ROKS, Riksorganisationen för Kvinno- och tjejjourer i Sverige, har tilldelat Alexandra Pascalidou utmärkelsen Årets Kvinnogärning.

Motivering

citat 

Författaren, journalisten och debattören Alexandra Pascalidou tilldelas utmärkelsen Årets Kvinnogärning. Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige delar varje år ut priset på Internationella kvinnodagen 8 mars.Alexandra Pascalidou tilldelas priset för att hon under många år stått upp för kvinnors och tjejers rätt. När tiderna hårdnat har Alexandras röst inte blivit svagare – utan ökat i styrka, klarhet och mod. Genom att röra sig över länder, regioner, städer och stadsdelar har Alexandra Pascalidou i sin gärning sett och gett röst åt kvinnor som annars sällan hörs tala om det de ser, vet och upplever. I sin bok ”Mammorna” skildrar Alexandra Pascalidou med mod och kärlek, men utan sentimentalitet, mödrars liv, med och i närheten av mäns våld och i våldets konsekvenser. Alexandra Pascalidou låter mödrarna tala och fram träder ett mönster av olika sorters marginalisering, men också en enorm styrka och klara blickar på en värld och ett samhälle, som dessvärre många gånger tittar bort.Alexandra Pascalidou är med sitt engagemang en förebild i ett hårdnande samhällsklimat.”

 

Dela på:

Dela på FacebookDela på TwitterDela på LinkedIn