Behandling av personuppgifter

Alexandra Pascalidous behandling av dina personuppgifter

Dina uppgifter samlas in för att vi ska kunna hantera din intresseanmälan om att anlita Alexandra Pascalidou till ditt event. Om du lämnat någon känslig personuppgift i rutan Meddelande ska du även skriva att du samtycker till behandling av den uppgiften.

De uppgifter som samlas in är förnnamn, efternamn och e-postadress.

Behandlingen av personuppgifterna sker efter en intresseavvägning där vårt behov av att hantera dina personuppgifter för kunna genomföra bokning av eventet anses väga tyngre än ditt behov av personlig integritet för lämnade uppgifterna. Alla uppgifter raderas senast två år efter eventets genomförande, men kan raderas tidigare.

Vill du använda din rätt till rättelse, radering, begränsning av behandlingen och invända mot behandlingen ska du kontakta personuppgiftsansvarig Alexandra Pascalidou. Du har även rätt att klaga på Alexandra Pascalidous behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Har du frågor gällande Alexandra Pascalidous hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Alexandra Pascalidou på alexandra@pascalidou.se.

Personuppgiftsansvarig är Alexandra Pascalidou, vid frågor kan du kontakta Alexandra på alexandra@pascalidou.se.

Dela på